شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.189
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:31:06
0 (5.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

253
قیمت روز
3 (1.2%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:39
29 (12.95%)
تغییر ۳ ماهه
97 (62.18%)
تغییر ۶ ماهه
119 (88.81%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,532
قیمت روز
120 (0.73%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:31:21
3,557 (27.41%)
تغییر ۳ ماهه
2,394 (12.65%)
تغییر ۶ ماهه
112 (0.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COPEL PNB 60.64 18.16B - 60.64 60.64 0.80 1.32% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
GERDAU ON 14.88 28.79B - 14.88 14.88 0.28 1.92% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ITAUSA ON 11.7 94.02B - 11.7 11.7 0.05 0.43% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ITAUSA PN 10.21 94.02B - 10.21 10.21 0.05 0.49% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
NATURA ON 46.74 58.50B - 46.74 46.74 0.41 0.88% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
SABESP ON 58.87 40.24B - 58.87 58.87 0.25 0.43% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
TAESA UNT 28.62 29.58B - 28.62 28.62 0.08 0.28% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
BRASKEM ON 23.16 18.71B - 23.16 23.16 0.11 0.48% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
COMGAS PNA 187.49 24.64B - 187.49 187.49 0.49 0.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
RUMO ON NM 21.57 33.63B - 21.57 21.57 0.22 1.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
BRASKEM PNA 22.57 18.71B - 22.57 22.57 0.15 0.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
LOCALIZA ON 49.9 37.48B - 49.9 49.9 0.72 1.44% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
GERDAU PN N1 17.48 28.79B - 17.48 17.48 0.08 0.46% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ELETROBRAS ON 37 58.38B - 37 37 0.11 0.30% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
EQUATORIAL ON 24.8 25.05B - 24.8 24.8 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
B2W DIGITAL ON 122.99 68.81B - 122.99 122.99 0.04 0.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ELETROBRAS PNB 38.29 58.38B - 38.29 38.29 0.39 1.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
HYPERMARCAS ON 36.3 22.94B - 36.3 36.3 0.36 1.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ULTRAPAR ON NM 18.85 20.51B - 18.85 18.85 0.15 0.80% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
LOJAS AMERIC ON 30.5 61.49B - 30.5 30.5 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
LOJAS AMERIC PN 34.1 61.49B - 34.1 34.1 0.08 0.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
LOJAS RENNER ON 39.48 31.41B - 39.48 39.48 0.56 1.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
PORTO SEGURO ON 57.04 18.40B - 57.04 57.04 0.75 1.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
SID NACIONAL ON 12.76 17.61B - 12.76 12.76 0.06 0.47% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
SUL AMERICA UNT 50.24 58.34B - 50.24 50.24 0.21 0.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
TELEF BRASIL ON 50.63 88.98B - 50.63 50.63 0.33 0.65% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
TELEF BRASIL PN 50.6 88.98B - 50.6 50.6 0.48 0.95% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
TIM PART S/A ON 15.07 36.48B - 15.07 15.07 0.18 1.19% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
CPFL ENERGIAON NM 30.57 35.22B - 30.57 30.57 0.07 0.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ENGIE BRASILON NM 45.88 37.43B - 45.88 45.88 0.11 0.24% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
WEG ON 66.79 140.11B - 66.79 66.79 0.36 0.54% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
VALE ON 60.7 311.39B - 60.7 60.7 0.54 0.90% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
BRASIL ON 33.3 94.98B - 33.3 33.3 0.06 0.18% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
BRADESCO ON 20.02 191.46B - 20.02 20.02 0.05 0.25% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
AMBEV S/A ON 13.4 210.82B - 13.4 13.4 0.15 1.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
PETROBRAS ON 22.31 293.31B - 22.31 22.31 0.07 0.31% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
PETROBRAS PN 21.78 293.31B - 21.78 21.78 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
KLABIN S/A PN 4.14 110.03B - 4.14 4.14 0.05 1.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
MAGAZ LUIZA ON 82.5 133.60B - 82.5 82.5 0.27 0.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
ITAUUNIBANCO ON 24.09 253.77B - 24.09 24.09 0.05 0.21% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی