بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

12,173
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 20:34:30
150 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
978 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
2,486 (25.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ion Beam Applications 20.4 590.32M 20.4 19.74 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Sipef NV 51 531.39M 51 50.9 51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Sioen 26.95 528.03M 26.95 26.95 27.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۳:۱۸
Deceuninck 3.8 523.85M 3.8 3.8 3.8 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Cenergy Hold 2.675 508.69M 2.675 2.675 2.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
TINC Comm VA 13.1 476.36M 13.1 13.06 13.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Greenyard Foods NV 9.09 455.88M 9.09 9.09 9.09 0.03 0.33% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Atenor 59.8 403.53M 59.8 59.8 59.8 0.20 0.33% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Wereldhav B-Sicafi 46.3 402.44M 46.3 46.3 46.3 0.80 1.76% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Van De Velde 29.9 398.01M 29.9 29.9 29.9 0.40 1.36% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Home Invest 120.5 396.29M 120.5 120.5 120.5 1.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Resilux NV 182.5 366.02M 182.5 181 183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Hyloris 13.3 343.57M 13.3 13.3 13.3 0.05 0.38% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Ascencio 49.8 328.48M 49.8 49.8 49.8 0.30 0.60% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
EVS Broadcast 20.3 272.06M 20.3 20.3 20.3 0.15 0.74% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Ekopak BV 17.26 255.87M 17.26 17.26 17.26 0.04 0.23% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Co.Br.Ha D 3160 237.00M 3160 3160 3160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۵۲
Acacia Pharma 2.32 231.34M 2.32 2.265 2.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Biotalys NV 7.3 224.88M 7.3 7.3 7.3 0.20 2.74% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Jensen-Group 28.1 219.71M 28.1 28 28.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Biocartis Group NV 3.73 214.93M 3.73 3.73 3.73 0.03 0.80% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Exmar 3.65 209.16M 3.65 3.65 3.65 0.05 1.37% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Ter Beke 116 208.13M 116 116 116 1.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Roularta 15.6 182.98M 15.6 15.6 15.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Global Graphics 4.8 157.61M 4.8 4.8 4.8 0.02 0.42% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Inclusio 20.85 153.77M 20.85 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Vastned Retail 30 152.36M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Mdxhealth 1.24 146.90M 1.24 1.24 1.24 0.01 0.81% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Kinepolis 111 137.86M 111 111 111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Questfor 7.86 131.85M 7.86 7.86 7.86 0.06 0.77% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Payton Planar 7.45 131.65M 7.45 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Smartphoto 33.5 125.39M 33.5 33.4 33.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
Texaf SA 34.1 125.03M 34.1 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۵۱
Warehouses Estates 38.8 122.85M 38.8 38.7 38.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Bank BRISyariah 3600 121.16M 3600 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Moury Construct 304 119.72M 304 304 304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۱
Sequana Medical 6.3 117.04M 6.3 6.3 6.3 0.02 0.32% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Emakina Group SA 29 112.89M 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۵۲
Tiscali 0.0244 112.47M 0.0244 0.0171 0.0244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۵۱
Balta 2.75 98.84M 2.75 2.75 2.75 0.01 0.36% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی