اتریش
اتریش

ATX Prime

1,704
قیمت روز
35 (2.09%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 22:07:33
155 (10.02%)
تغییر ۳ ماهه
296 (21.02%)
تغییر ۶ ماهه
780 (84.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Symbol Mining 0.007 2.51K 0.007 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Management Trust 19.2 - 19.2 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Westpac Banking Pref 103.65 - 103.6 103.6 103.65 0.19 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Suncorp-Metway Pref 99.73 - 99.73 99.73 99.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۴۶
Commonwealth Bank Pref G 104.01 - 104.18 104.01 104.18 0.14 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Australian Masters Yield No 5 Ltd 45.53 - 45.53 45.53 45.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
MS Biotech 0.51 - 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Unibail Rodamco Westfield 5.35 - 5.36 5.35 5.36 0.02 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
US Select Private 1.3 - 1.3 1.3 1.3 0.04 3.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
DWH Deutsche Werte 4.92 - 4.92 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Australian Masters Yield No 4 Ltd 21 - 21 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BPG Hramba Plemenitih 1450 - 1450 1450 1450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Copper Mountain Mining 3.25 - 3.25 3.25 3.25 0.02 0.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
XB Systems AG 1.4 - 1.4 1.25 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Kore Potash DRC 0.021 - 0.021 0.018 0.021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۵۳
Macquarie Finance Pref 99 - 99 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۹
NAB Pref 107.04 - 107.04 107.04 107.04 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
SunMirror AG 154 - 154 143 156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۶
Wolftank Adisa Holding AG 15.5 - 15.5 15 15.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۴
Pyrolyx 0.41 - 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸
Macquarie Bank Pref 100.73 - 100.73 100.73 100.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۹
Nufarm Finance NZ Pref 86.6 - 86.6 86.4 86.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۵۷
Cleantech Building 0.39 - 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۴
Henry Morgan 1.99 - 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Euro Manganese 0.535 - 0.53 0.53 0.535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Macarthur Min 0.46 - 0.46 0.46 0.46 0.01 2.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Magellan Asset Management Ltd 4.13 - 4.13 4.13 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
JJ Entertainment SE 0.67 - 0.67 0.67 0.67 0.02 3.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۵۷
Civmec 0.66 - 0.66 0.64 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۴۹
Bounty Mining 0.03 - 0.03 0.03 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Tianmei Beverage 0.13 - 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
First Cobalt 0.155 - 0.155 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lion One Metals Ltd 1.195 - 1.195 1.195 1.195 0.11 9.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۵۶
Biovolt 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی