شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.697
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
1 (1.75%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
3 (5.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
13 (29.55%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
171 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
697 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
350 (5.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Winmar Resources Ltd 0.024 62.95M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Global Fortune Investment 0.255 16.16M - 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Bank BRISyariah 3600 16.25B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
HearMeOut 0.068 4.47M - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bisan 0.005 519.42K - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Ensogo 0.65 25.43M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Rision 0.003 4.15M - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Onterran 0.315 17.90M - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Migme Ltd 0.044 13.91M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
AnaeCo Ltd 0.003 8.02M - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Odin Energy 0.01 160.77K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Henry Morgan 1.99 - - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Noble Metals 0.115 14.46M - 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Raven Energy 0.002 19.38M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Shenhua Intl 0.14 17.62M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Jack-In Group 0.05 21.11M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Molopo Energy 0.14 36.94M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Oriental Tech 0.014 1.95M - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
AusTex Oil Ltd 0.017 9.53M - 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Success Global 0.02 5.71M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Grandbridge Ltd 0.02 612.67K - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Indus Energy NL 0.021 3.48M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Tianmei Beverage 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Skyland Petroleum 0.06 68.14M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BKM Management Ltd 0.002 3.64M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Zeta Petroleum PLC 0.071 2.12M - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
CBL Corporation Ltd 2.82 - - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
India Resources Ltd 0.003 3.00M - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kinetiko Energy Ltd 0.02 8.16M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Northern Mining Ltd 0.011 10.32M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
SIV Asset Management 0.073 937.49K - 0.073 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Surfstitch Group Ltd 0.068 18.88M - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Zamanco Minerals Ltd 0.063 4.07M - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Dynasty Resources Ltd 0.06 30.38M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Ephraim Resources Ltd 0.002 3.08M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Mission Newenergy Ltd 0.036 1.47M - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Quest Investments Ltd 0.24 12.41M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Esperance Minerals Ltd 0.012 2.84M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Murchison Holdings Ltd 0.2 3.57M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bora Bora Resources Ltd 0.047 2.45M - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی