شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0327
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:17:07
0 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,133
قیمت روز
8 (0.71%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:39
63 (5.89%)
تغییر ۳ ماهه
88 (8.42%)
تغییر ۶ ماهه
169 (17.53%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,775
قیمت روز
4 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:32:04
55 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
209 (10.54%)
تغییر ۶ ماهه
118 (6.24%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.174 - 1.174 1.174 0.01 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Thailand 2Y 1.123 1.118 1.118 1.123 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Thailand 3Y 1.163 - 1.163 1.163 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Thailand 5Y 1.203 1.213 1.203 1.224 0.03 2.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 7Y 1.254 1.269 1.249 1.269 0.02 1.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 10Y 1.365 1.37 1.355 1.375 0.03 1.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Thailand 12Y 1.481 1.501 1.481 1.521 0.05 3.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 14Y 1.581 1.587 1.561 1.592 0.02 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Thailand 15Y 1.622 1.607 1.607 1.627 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Thailand 16Y 1.682 1.662 1.662 1.692 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Thailand 20Y 1.763 1.773 1.738 1.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲