تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.03
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 18:43:11
0 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,386
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:41
70 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
114 (8.96%)
تغییر ۶ ماهه
52 (3.62%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,775
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 14:34:23
1 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
34 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
361 (25.49%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.641 0.641 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 2Y 0.536 0.536 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 5Y 0.726 0.726 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 7Y 1.475 1.475 1.475 1.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 10Y 1.804 1.804 1.804 1.804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 12Y 1.849 1.849 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 14Y 2.172 2.172 2.172 2.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 16Y 2.404 2.404 2.404 2.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 3Y 0.586 0.586 0.586 0.586 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 15Y 2.181 2.181 2.181 2.181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Thailand 20Y 2.455 2.455 2.455 2.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی