تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0319
قیمت روز
0 (0.94%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:02:16
0 (4.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,365
قیمت روز
10 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:01:47
72 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
13 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
56 (4.28%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,707
قیمت روز
42 (2.45%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:32:30
20 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
211 (14.13%)
تغییر ۶ ماهه
291 (20.54%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.425 0.421 0.251 1.47 0.02 4.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Thailand 2Y 0.461 0.451 0.451 0.461 0.02 4.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Thailand 5Y 0.766 0.771 0.766 0.781 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Thailand 7Y 1.537 1.527 1.497 1.537 0.05 3.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 10Y 1.642 1.647 1.637 1.697 0.02 1.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Thailand 12Y 1.743 1.753 1.738 1.793 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Thailand 14Y 1.909 1.899 1.899 1.94 0.01 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 16Y 2.476 2.466 2.415 2.476 0.06 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Thailand 3Y 0.526 0.516 0.516 0.526 0.02 3.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Thailand 15Y 2.081 2.101 2.041 2.121 0.02 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Thailand 20Y 2.379 2.389 2.319 2.389 0.05 1.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی