شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:04:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,421
قیمت روز
3 (0.07%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:34:26
334 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
288 (6.96%)
تغییر ۶ ماهه
388 (9.63%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.9 0.9 0.9 0.9 0.05 5.88% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 2Y 1.73 1.73 1.73 1.73 0.06 3.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 3Y 2.29 2.29 2.29 2.29 0.08 3.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 4Y 3.03 3.03 3.03 3.03 0.07 2.36% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 5Y 3.24 3.24 3.24 3.24 0.14 4.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 8Y 4.35 4.35 4.35 4.35 0.02 0.46% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
Chile 10Y 4.48 4.48 4.48 4.48 0.03 0.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی