شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,570
قیمت روز
9 (0.19%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:04
310 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
424 (8.49%)
تغییر ۶ ماهه
851 (15.70%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.91 - 1.91 1.91 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Chile 2Y 1.85 - 1.85 1.85 0.02 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Chile 3Y 2.08 - 2.08 2.08 0.05 2.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Chile 4Y 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Chile 5Y 2.46 - 2.46 2.46 0.04 1.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Chile 8Y 2.87 - 2.87 2.87 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳
Chile 10Y 3.3 - 3.3 3.3 0.04 1.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲:۰۳