شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (7.69%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:09:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,698
قیمت روز
16 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:02:57
568 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
883 (23.15%)
تغییر ۶ ماهه
469 (11.08%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.31 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 2Y 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 3Y 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 4Y 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Chile 5Y 1.71 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 8Y 3.1 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Chile 10Y 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی