شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6823
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:50:06
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:23
2 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
5 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
11 (25.58%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,203
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:02:14
362 (5.29%)
تغییر ۳ ماهه
301 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
1,232 (20.63%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.826 - 0.826 0.826 0.01 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 2Y 0.734 0.732 0.732 0.734 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 3Y 0.705 0.703 0.703 0.705 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 4Y 0.718 0.72 0.718 0.72 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 5Y 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۳۱
Australia 6Y 0.817 0.816 0.816 0.817 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 7Y 0.878 0.874 0.874 0.878 0.01 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 8Y 0.98 0.975 0.975 0.98 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 9Y 1.033 1.03 1.03 1.033 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 10Y 1.061 1.057 1.057 1.061 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 12Y 1.111 1.105 1.105 1.111 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 15Y 1.155 1.151 1.151 1.155 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Australia 20Y 1.469 - 1.469 1.469 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۳۱
Australia 30Y 1.665 1.66 1.66 1.665 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۴:۰۱