راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ

ZAR/NOK Ask
نرخ فعلی:: 0.5933 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5933 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5933 -
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ در روز جاری

۱۵:۱۴:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5933 15:14:27 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 15:03:01 - - 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5776 15:02:59 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 14:49:29 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 14:43:34 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 14:21:35 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 14:03:26 - - 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5776 14:03:23 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 13:56:27 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 13:43:33 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 13:35:36 - - - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5933 13:35:36 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 13:22:46 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 13:07:34 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 13:03:00 - - 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5776 13:02:58 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 12:42:26 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 12:03:38 - - 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5776 12:03:38 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 11:56:26 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 11:43:42 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 11:28:23 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 11:22:21 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 11:07:25 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 10:22:34 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 10:14:23 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 10:02:52 - - 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5776 10:02:52 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
0.5933 09:49:25 0.0157 2.72% - - 0.0157 2.72% - 0.4067
0.5776 09:43:31 0.0157 2.72% 0.0157 2.72% - - 0.0157 0.4224
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی