راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا

ZAR/COP Ask
نرخ فعلی:: 259.0528 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 259.0528 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 259.0528 -
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1525 ۲۳:۰۸:۴۴ 0.0335 0.41% 8.1641 8.1034 8.1168 0.1525 8.119 8.2727
AZN/TRY Ask 5.108 ۲۳:۰۸:۴۴ 0.0664 1.32% 5.1129 5.0411 5.0481 0.108 5.0416 5.0416
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7934 ۲۳:۰۸:۴۶ 0.0182 0.21% 8.8241 8.7662 8.7787 0.2066 8.7752 9.0266
CNY/DZD Ask 21.147 ۲۳:۰۸:۴۹ 0.163 0.78% 21.315 20.877 20.983 0.147 21.211 21.211
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3246
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 135.0839 ۲۳:۰۸:۵۴ 1.1832 0.88% 135.4713 133.746 134.0328 3.0839 133.9007 134.1109
INR/KZT Ask 5.7825 ۲۲:۰۸:۲۶ 0.0075 0.13% 5.8022 5.7825 5.7939 0.2175 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0573 ۱۸:۰۸:۲۵ 0.0001 0.17% 0.0573 0.0572 0.0573 - 0.0572 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 1.8741 - 28.6122
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 5.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3625 ۲۳:۰۸:۵۷ 0.0006 0.04% 1.3674 1.3624 1.3674 0.3625 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2538 ۲۳:۰۸:۴۵ 0.0235 0.55% 4.2824 4.2533 4.2788 0.2538 4.3006 4.3464
RON/HUF Ask 71.4733 ۲۳:۰۸:۵۴ 0.4739 0.67% 71.4733 70.9344 71.0201 0.4733 70.9994 71.4816
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی