راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا

ZAR/BWP Ask
نرخ فعلی:: 0.758 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.758 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.758 0.17
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا در روز جاری

۰۲:۰۳:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.758 02:03:27 - - 0.0013 0.17% 0.0013 0.17% 0.0011 0.242
0.758 02:03:24 0.0011 0.15% 0.0013 0.17% 0.0013 0.17% 0.0011 0.242
0.7569 01:56:30 0.001 0.13% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% - 0.2431
0.7579 01:43:54 0.001 0.13% 0.0012 0.16% 0.0012 0.16% 0.001 0.2421
0.7569 01:28:27 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% - 0.2431
0.7571 01:22:33 0.0002 0.03% 0.0004 0.05% 0.0004 0.05% 0.0002 0.2429
0.7569 01:07:27 0.0004 0.05% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% - 0.2431
0.7573 00:43:33 0.0006 0.08% 0.0006 0.08% 0.0006 0.08% 0.0004 0.2427
0.7567 00:22:24 - - - - - - 0.0002 0.2433
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی