Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond

Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond
نرخ فعلی:: 42.76 -
صندوق های معاملاتی تایوان
نرخ فعلی: : 42.76 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 42.76 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی تایوان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond

۲۶ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond - 0.38 0.66 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.24 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.56%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی