Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed)

Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed)
نرخ فعلی:: 64.61 0.56
صندوق های معاملاتی استرالیا

نرخ فعلی: : 64.61 0.56

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 64.61 0.56

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی استرالیا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed)

۰۹:۱۱:۳۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed) 0.36 0.67 0.95 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 64 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 64 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 63 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.56%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی