پزو اوروگوئه / رئال برزیل

UYU/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.1285 0.86
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1285 0.86
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1285 0.86
واحد پولی : -
کشور : اوروگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزو اوروگوئه / رئال برزیل در روز جاری

۲۰:۴۳:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1285 20:43:33 0.0002 0.16% 0.0011 0.86% 0.0012 0.94% 0.0002 -
0.1283 20:22:52 0.0002 0.16% 0.0009 0.71% 0.001 0.79% 0.0004 -
0.1285 20:03:42 - - 0.0011 0.86% 0.0012 0.94% 0.0002 -
0.1285 20:03:41 0.0001 0.08% 0.0011 0.86% 0.0012 0.94% 0.0002 -
0.1284 19:43:33 0.0003 0.23% 0.001 0.78% 0.0011 0.86% 0.0003 -
0.1287 19:03:37 - - 0.0013 1.02% 0.0014 1.10% - -
0.1287 19:03:32 0.0001 0.08% 0.0013 1.02% 0.0014 1.10% - -
0.1288 18:43:37 0.0004 0.31% 0.0014 1.10% 0.0015 1.18% 0.0001 -
0.1284 18:23:15 0.0001 0.08% 0.001 0.78% 0.0011 0.86% 0.0003 -
0.1283 18:03:00 - - 0.0009 0.71% 0.001 0.79% 0.0004 -
0.1283 18:02:59 0.0001 0.08% 0.0009 0.71% 0.001 0.79% 0.0004 -
0.1282 17:22:59 0.0003 0.23% 0.0008 0.63% 0.0009 0.71% 0.0005 -
0.1285 17:03:43 - - 0.0011 0.86% 0.0012 0.94% 0.0002 -
0.1285 17:03:40 0.0005 0.39% 0.0011 0.86% 0.0012 0.94% 0.0002 -
0.129 16:43:48 0.0001 0.08% 0.0016 1.26% 0.0017 1.34% 0.0003 -
0.1289 16:22:56 0.0002 0.16% 0.0015 1.18% 0.0016 1.26% 0.0002 -
0.1287 16:04:12 - - 0.0013 1.02% 0.0014 1.10% - -
0.1287 16:04:09 0.0005 0.39% 0.0013 1.02% 0.0014 1.10% - -
0.1282 15:43:48 0.0011 0.87% 0.0008 0.63% 0.0009 0.71% 0.0005 -
0.1271 00:43:42 0.0002 0.16% 0.0003 0.24% 0.0002 0.16% 0.0016 -
0.1273 00:22:52 - - 0.0001 0.08% - - 0.0014 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی