پزو اوروگوئه / رئال برزیل

UYU/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.126 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.126 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.126 0.16
واحد پولی : -
کشور : اوروگوئه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی