دلار / دلار سنگاپور

USD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 1.3348 0.66
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3348 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3348 0.66
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۴۴:۰۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3348 12:44:09 0.0001 0.01% 0.0088 0.66% 0.0088 0.66% 0.009 0.3348
1.3349 12:43:09 0.0004 0.03% 0.0089 0.67% 0.0089 0.67% 0.0091 0.3349
1.3353 12:42:42 0.0005 0.04% 0.0093 0.70% 0.0093 0.70% 0.0095 0.3353
1.3348 12:38:09 0.0001 0.01% 0.0088 0.66% 0.0088 0.66% 0.009 0.3348
1.3347 12:37:10 0.0003 0.02% 0.0087 0.66% 0.0087 0.66% 0.0089 0.3347
1.335 12:36:12 0.0003 0.02% 0.009 0.68% 0.009 0.68% 0.0092 0.335
1.3347 12:35:45 - - 0.0087 0.66% 0.0087 0.66% 0.0089 0.3347
1.3347 12:35:44 0.0003 0.02% 0.0087 0.66% 0.0087 0.66% 0.0089 0.3347
1.335 12:34:10 0.0001 0.01% 0.009 0.68% 0.009 0.68% 0.0092 0.335
1.3349 12:31:12 0.0003 0.02% 0.0089 0.67% 0.0089 0.67% 0.0091 0.3349
1.3346 12:30:15 - - 0.0086 0.65% 0.0086 0.65% 0.0088 0.3346
1.3346 12:30:14 0.0003 0.02% 0.0086 0.65% 0.0086 0.65% 0.0088 0.3346
1.3349 12:29:09 0.0002 0.01% 0.0089 0.67% 0.0089 0.67% 0.0091 0.3349
1.3347 12:28:35 0.0003 0.02% 0.0087 0.66% 0.0087 0.66% 0.0089 0.3347
1.335 12:26:09 0.0001 0.01% 0.009 0.68% 0.009 0.68% 0.0092 0.335
1.3351 12:24:10 0.0001 0.01% 0.0091 0.69% 0.0091 0.69% 0.0093 0.3351
1.335 12:22:12 0.0003 0.02% 0.009 0.68% 0.009 0.68% 0.0092 0.335
1.3347 12:21:42 0.0002 0.01% 0.0087 0.66% 0.0087 0.66% 0.0089 0.3347
1.3349 12:20:12 - - 0.0089 0.67% 0.0089 0.67% 0.0091 0.3349
1.3349 12:20:12 0.0002 0.01% 0.0089 0.67% 0.0089 0.67% 0.0091 0.3349
1.3351 12:17:09 0.0003 0.02% 0.0091 0.69% 0.0091 0.69% 0.0093 0.3351
1.3354 12:15:13 - - 0.0094 0.71% 0.0094 0.71% 0.0096 0.3354
1.3354 12:15:13 0.0001 0.01% 0.0094 0.71% 0.0094 0.71% 0.0096 0.3354
1.3353 12:12:12 0.0001 0.01% 0.0093 0.70% 0.0093 0.70% 0.0095 0.3353
1.3354 12:10:11 - - 0.0094 0.71% 0.0094 0.71% 0.0096 0.3354
1.3354 12:10:10 0.0002 0.01% 0.0094 0.71% 0.0094 0.71% 0.0096 0.3354
1.3352 12:08:10 0.0001 0.01% 0.0092 0.69% 0.0092 0.69% 0.0094 0.3352
1.3353 12:07:42 0.0001 0.01% 0.0093 0.70% 0.0093 0.70% 0.0095 0.3353
1.3354 12:06:11 0.0004 0.03% 0.0094 0.71% 0.0094 0.71% 0.0096 0.3354
1.335 12:03:12 0.0003 0.02% 0.009 0.68% 0.009 0.68% 0.0092 0.335
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی