دلار / کرون سوئد

USD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 9.021 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 9.021 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.021 0.11

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / کرون سوئد

نمودار کندل‌استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / کرون سوئد در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / کرون سوئد در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / کرون سوئد

اندیکاتورهای دلار / کرون سوئد