خبر

دلار / کرون سوئد

USD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 10.4482 0.4
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.4482 0.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.4482 0.4

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی