دلار / روبل روسیه

USD/RUB Ask
نرخ فعلی:: 76.9025 0.76
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 76.9025 0.76
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 76.9025 0.76
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۰۲:۱۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
76.9025 00:02:18 0.0116 0.02% 0.5798 0.76% 0.569 0.75% 0.0116 0.9025
76.8909 00:01:21 0.0104 0.01% 0.5682 0.74% 0.5574 0.73% - 0.8909
76.8805 00:00:36 - - 0.5578 0.73% 0.547 0.72% 0.0104 0.8805
76.8805 00:00:32 0.0104 0.01% 0.5578 0.73% 0.547 0.72% 0.0104 0.8805
76.8909 23:59:08 0.0094 0.01% 0.5682 0.74% 0.5574 0.73% - 0.8909
76.9003 23:57:07 0.0198 0.03% 0.5776 0.76% 0.5668 0.74% 0.0094 0.9003
76.8805 23:56:11 0.0198 0.03% 0.5578 0.73% 0.547 0.72% 0.0104 0.8805
76.9003 23:53:08 0.0153 0.02% 0.5776 0.76% 0.5668 0.74% 0.0094 0.9003
76.885 23:51:10 0.0029 - 0.5623 0.74% 0.5515 0.72% 0.0059 0.885
76.8879 23:50:11 - - 0.5652 0.74% 0.5544 0.73% 0.003 0.8879
76.8879 23:50:11 0.0152 0.02% 0.5652 0.74% 0.5544 0.73% 0.003 0.8879
76.9031 23:49:30 0.0231 0.03% 0.5804 0.76% 0.5696 0.75% 0.0122 0.9031
76.88 23:47:08 0.0112 0.01% 0.5573 0.73% 0.5465 0.72% 0.0109 0.88
76.8912 23:45:11 - - 0.5685 0.74% 0.5577 0.73% 0.0003 0.8912
76.8912 23:45:10 0.0065 0.01% 0.5685 0.74% 0.5577 0.73% 0.0003 0.8912
76.8977 23:43:09 0.0054 0.01% 0.575 0.75% 0.5642 0.74% 0.0068 0.8977
76.9031 23:42:35 0.0171 0.02% 0.5804 0.76% 0.5696 0.75% 0.0122 0.9031
76.9202 23:40:12 - - 0.5975 0.78% 0.5867 0.77% 0.0293 0.9202
76.9202 23:40:12 0.0398 0.05% 0.5975 0.78% 0.5867 0.77% 0.0293 0.9202
76.96 23:36:10 0.0431 0.06% 0.6373 0.84% 0.6265 0.82% 0.0691 0.96
76.9169 23:35:13 - - 0.5942 0.78% 0.5834 0.76% 0.026 0.9169
76.9169 23:35:13 0.0056 0.01% 0.5942 0.78% 0.5834 0.76% 0.026 0.9169
76.9225 23:34:10 0.0005 - 0.5998 0.79% 0.589 0.77% 0.0316 0.9225
76.922 23:30:16 - - 0.5993 0.79% 0.5885 0.77% 0.0311 0.922
76.922 23:30:14 0.0005 - 0.5993 0.79% 0.5885 0.77% 0.0311 0.922
76.9225 23:29:08 0.0174 0.02% 0.5998 0.79% 0.589 0.77% 0.0316 0.9225
76.9399 23:28:28 0.0049 0.01% 0.6172 0.81% 0.6064 0.79% 0.049 0.9399
76.935 23:26:08 0.0017 - 0.6123 0.80% 0.6015 0.79% 0.0441 0.935
76.9333 23:24:09 0.0116 0.02% 0.6106 0.80% 0.5998 0.79% 0.0424 0.9333
76.9449 23:22:10 0.005 0.01% 0.6222 0.82% 0.6114 0.80% 0.054 0.9449
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی