دلار / لئو رومانی

USD/RON Ask
نرخ فعلی:: 4.3659 0.59
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.3659 0.59

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.3659 0.59

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / لئو رومانی

نمودار کندل‌استیک دلار / لئو رومانی در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / لئو رومانی در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / لئو رومانی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / لئو رومانی

اندیکاتورهای دلار / لئو رومانی