دلار / پزوی مکزیک

USD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 19.8936 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.8936 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.8936 0.16
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها