دلار / لئو مولداوی

USD/MDL Ask
نرخ فعلی:: 17.5736 0.67
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.5736 0.67
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.5736 0.67
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار / لئو مولداوی

نمودار کندل‌استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار نوسانات دلار / لئو مولداوی در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار / لئو مولداوی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار / لئو مولداوی

اندیکاتورهای دلار / لئو مولداوی