دلار / ین ژاپن

USD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 111.37 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 111.37 0.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 111.37 0.32
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.2227 ۱۹:۴۳:۳۰ 0.058 0.71% 8.3068 8.1995 8.283 0.2227 8.2807 8.2807
AZN/TRY Ask 5.2449 ۱۹:۴۳:۳۰ 0.0295 0.57% 5.2531 5.2081 5.2171 0.2449 5.2514 5.2514
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.9534 ۱۹:۴۳:۳۱ 0.0482 0.54% 9.0223 8.9352 8.9988 0.0466 9.0016 9.0016
CNY/DZD Ask 21.33 ۱۹:۴۳:۳۳ 0.006 0.03% 21.338 21.187 21.318 0.33 21.324 21.324
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.2832
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0111
HRK/TRY Ask 138.2959 ۱۹:۴۳:۳۵ 0.4943 0.36% 138.4892 137.6381 137.8484 4.2959 138.9085 138.9085
INR/KZT Ask 5.7302 ۱۹:۰۳:۵۷ 0.0273 0.48% 5.7608 5.727 5.7494 0.2698 5.7716 5.8504
INR/RON Ask 0.0571 ۱۹:۲۲:۵۲ 0.0003 0.53% 0.0574 0.0571 0.0573 - 0.0574 0.0574
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.1259 - 25.736
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 1.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3753 ۱۹:۰۴:۰۰ 0.0073 0.53% 1.3813 1.3752 1.3796 0.3753 1.3868 1.3868
PLN/BGN Ask 4.218 ۱۹:۴۳:۳۰ 0.0407 0.96% 4.258 4.218 4.258 0.218 4.2587 4.3464
RON/HUF Ask 72.7466 ۱۹:۴۳:۳۶ 0.2864 0.40% 72.7754 72.4121 72.4196 1.7466 72.4602 72.4602
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی