دلار / دینار عراق

USD/IQD Ask
نرخ فعلی:: 1,200 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1,200 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,200 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲ دی

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,191.70 1,191.70 1,200 1,200 0 - 2020/12/22 1399/10/2
1,191.70 1,191.70 1,200 1,200 0 - 2020/12/21 1399/10/1
1,191.70 1,191.70 1,200 1,200 0 - 2020/12/20 1399/09/30
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/18 1399/09/28
1,194 1,194 1,200 1,200 0 - 2020/12/17 1399/09/27
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/15 1399/09/25
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/14 1399/09/24
1,191 1,191 1,200.24 1,200 0 - 2020/12/11 1399/09/21
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/10 1399/09/20
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/09 1399/09/19
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/08 1399/09/18
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/07 1399/09/17
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/04 1399/09/14
1,200.24 1,191 1,200.24 1,200 0 - 2020/12/03 1399/09/13
1,191.70 1,191.70 1,200 1,200 0 - 2020/12/02 1399/09/12
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/12/01 1399/09/11
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/11/30 1399/09/10
1,191 1,191 1,200.48 1,200 0 - 2020/11/27 1399/09/7
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/11/25 1399/09/5
1,191 1,191 1,200.48 1,200 0 - 2020/11/23 1399/09/3
1,191.80 1,191.80 1,200 1,200 0 - 2020/11/22 1399/09/2
1,200.24 1,200 1,200.24 1,200 0 - 2020/11/20 1399/08/30
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/11/19 1399/08/29
1,190 1,190 1,200 1,200 0 - 2020/11/18 1399/08/28
1,191 1,190 1,200.96 1,200 0 - 2020/11/17 1399/08/27
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/11/16 1399/08/26
1,191 1,190.10 1,200 1,200 0 - 2020/11/14 1399/08/24
1,190.10 1,190.10 1,200 1,200 0 - 2020/11/13 1399/08/23
1,190.60 1,190.60 1,200 1,200 0 - 2020/11/12 1399/08/22
1,191 1,191 1,200 1,200 0 - 2020/11/11 1399/08/21

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی