دلار / پوند مصر

USD/EGP Ask
نرخ فعلی:: 15.78 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 15.78 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15.78 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.577 ۷ بهمن - - 20.601 20.528 0 0.577 20.582 20.601
CNY/DZD Ask 20.577 ۷ بهمن - - 20.601 20.528 0 0.577 20.582 20.601
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0093 ۷ بهمن - - 0.0093 0.0093 0 - 0.0095 0.0096
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0093 ۷ بهمن - - 0.0093 0.0093 0 - 0.0095 0.0096
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۵ آبان - - 0.013 0.013 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۵ آبان - - 0.013 0.013 0 - - -
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.01 ۲۴ دی - - 0.01 0.01 0 - - 0.0101
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.01 ۲۴ دی - - 0.01 0.01 0 - - 0.0101
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 ۳۰ دی - - 0.0137 0.0136 0 - - 0.0137
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 ۳۰ دی - - 0.0137 0.0136 0 - - 0.0137
بات تایلند / پزو شیلی 24.49 ۰۰:۲۱:۳۲ 0.01 0.04% 24.49 24.49 24.49 0.49 24.48 24.6
بات تایلند / پزو شیلی 24.49 ۰۰:۲۱:۳۲ 0.01 0.04% 24.49 24.49 24.49 0.49 24.48 24.6
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.606 ۰۰:۵۶:۲۵ 0.0002 0.01% 1.606 1.6051 1.6051 0.394 1.6064 1.6068
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.606 ۰۰:۵۶:۲۵ 0.0002 0.01% 1.606 1.6051 1.6051 0.394 1.6064 1.6068
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9028 ۰۰:۵۶:۲۰ 0.0034 0.12% 2.9032 2.9027 2.9027 0.0972 2.9062 2.9062
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی