دلار / دینار الجزایر

USD/DZD Ask
نرخ فعلی:: 134.91 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 134.91 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 134.91 0.07
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CNY/DZD Ask 20.883 ۱۹:۲۸:۵۹ 0.011 0.05% 20.895 20.874 20.895 0.117 20.905 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2057 ۱۹:۴۷:۱۰ 0.0031 1.51% 0.2124 0.202 0.2105 - 0.2088 0.2471
HOT/USD Ask 0.0063 ۱۸:۲۷:۱۱ 0.0001 1.59% 0.0064 0.0062 0.0063 - 0.0064 0.0066
HRK/TRY Ask 132.4938 ۱۹:۲۸:۵۹ 1.5413 1.16% 134.3387 132.2986 133.8768 3.5062 135.0685 138.101
LIN/KUSD Ask 23.1024 ۱۹:۵۷:۱۱ 0.2539 1.11% 23.7594 21.435 23.0168 5.1024 22.8485 22.8485
LUN/AUSD Ask 11.7989 ۱۶:۳۷:۱۰ 0.4128 3.63% 12.1027 10.9549 10.9549 4.7989 11.3861 11.3861
PLN/BGN Ask 4.2933 ۱۹:۲۸:۵۷ 0.0059 0.14% 4.2996 4.2819 4.2914 0.2933 4.2874 4.3134
RON/HUF Ask 72.6049 ۱۹:۲۹:۰۰ 0.3879 0.53% 73.1133 72.4404 72.9998 0.3951 73.315 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8599 ۱۳:۲۸:۵۴ 0.0003 - 11.8599 11.8599 11.8599 0.1401 11.8602 11.8602
USD/BRL PTAX Ask 5.1216 ۸ مرداد - - 5.1216 5.0682 0 0.1216 5.1669 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1726 ۱۹:۰۸:۲۰ 0.0016 0.93% 0.1753 0.1723 0.1745 - 0.177 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ مرداد - - 0.009 0.009 0 - 0.009 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۱۰ مرداد - - 0.0125 0.0125 0 - 0.0126 0.0126
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی