دلار / پوله بوتسوانا

USD/BWP Ask
نرخ فعلی:: 10.6952 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 10.6952 0.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10.6952 0.32
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۰۳:۱۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
10.6952 14:03:11 0.0228 0.21% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6724 14:02:20 0.0114 0.11% 0.0114 0.11% 0.0567 0.53% 0.0114 0.3276
10.6838 13:59:27 0.0228 0.21% 0.0228 0.21% 0.0681 0.64% 0.0228 0.3162
10.7066 13:57:30 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:55:34 - - 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6952 13:55:32 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.7066 13:53:31 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:52:35 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6838 13:52:15 0.0114 0.11% 0.0228 0.21% 0.0681 0.64% 0.0228 0.3162
10.6952 13:51:40 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.7066 13:48:25 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:45:39 - - 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6952 13:45:39 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6838 13:45:24 0.0228 0.21% 0.0228 0.21% 0.0681 0.64% 0.0228 0.3162
10.7066 13:41:39 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:37:50 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.7066 13:36:48 - - 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.7066 13:36:47 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:34:53 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.7066 13:34:04 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:31:45 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6838 13:30:48 0.0228 0.21% 0.0228 0.21% 0.0681 0.64% 0.0228 0.3162
10.7066 13:27:26 0.0114 0.11% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6952 13:25:39 - - 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6952 13:25:39 0.0114 0.11% 0.0342 0.32% 0.0795 0.75% 0.0342 0.3048
10.6838 13:24:32 0.0228 0.21% 0.0228 0.21% 0.0681 0.64% 0.0228 0.3162
10.7066 13:23:38 0.0228 0.21% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.6838 13:22:37 0.0228 0.21% 0.0228 0.21% 0.0681 0.64% 0.0228 0.3162
10.7066 13:20:46 - - 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
10.7066 13:20:44 0.0228 0.21% 0.0456 0.43% 0.0909 0.86% 0.0456 0.2934
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی