دلار / لو بلغارستان

USD/BGN Ask
نرخ فعلی:: 1.7283 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.7283 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.7283 0.05

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار / لو بلغارستان در روز جاری

۰۱:۳۶:۲۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7283 01:36:21 0.0004 0.02% 0.0008 0.05% 0.0005 0.03% 0.0178 0.2717
1.7279 01:35:47 - - 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0182 0.2721
1.7279 01:35:46 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0182 0.2721
1.7283 01:30:29 - - 0.0008 0.05% 0.0005 0.03% 0.0178 0.2717
1.7283 01:30:27 0.0002 0.01% 0.0008 0.05% 0.0005 0.03% 0.0178 0.2717
1.7281 01:29:16 0.0002 0.01% 0.0006 0.03% 0.0003 0.02% 0.018 0.2719
1.7279 01:23:19 0.0008 0.05% 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0182 0.2721
1.7271 01:22:51 0.0008 0.05% 0.0004 0.02% 0.0007 0.04% 0.019 0.2729
1.7279 01:20:22 - - 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0182 0.2721
1.7279 01:20:21 0.0002 0.01% 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0182 0.2721
1.7277 01:18:16 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0001 0.01% 0.0184 0.2723
1.7275 01:16:17 0.0006 0.03% - - 0.0003 0.02% 0.0186 0.2725
1.7269 01:14:34 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0192 0.2731
1.7275 01:10:22 - - - - 0.0003 0.02% 0.0186 0.2725
1.7275 01:10:21 0.0003 0.02% - - 0.0003 0.02% 0.0186 0.2725
1.7272 01:08:17 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0189 0.2728
1.7269 01:07:41 0.0005 0.03% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0192 0.2731
1.7274 01:06:17 0.0005 0.03% 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.0187 0.2726
1.7269 01:02:23 0.0001 0.01% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0192 0.2731
1.7268 01:01:30 0.0004 0.02% 0.0007 0.04% 0.001 0.06% 0.0193 0.2732
1.7272 00:58:17 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0189 0.2728
1.7275 00:57:53 0.0003 0.02% - - 0.0003 0.02% 0.0186 0.2725
1.7272 00:54:20 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0189 0.2728
1.7269 00:51:18 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0192 0.2731
1.7275 00:50:54 0.0006 0.03% - - 0.0003 0.02% 0.0186 0.2725
1.7269 00:50:24 - - 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0192 0.2731
1.7269 00:50:23 0.0002 0.01% 0.0006 0.03% 0.0009 0.05% 0.0192 0.2731
1.7271 00:48:16 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.0007 0.04% 0.019 0.2729
1.7272 00:44:17 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0189 0.2728
1.7275 00:40:23 - - - - 0.0003 0.02% 0.0186 0.2725
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی