دلار / درهم امارات

USD/AED Ask
نرخ فعلی:: 3.6735 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.6735 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.6735 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۳۴:۱۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.6735 12:34:14 0.0001 - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6736 12:30:20 - - 0.0001 - - - - 0.3264
3.6736 12:30:18 0.0001 - 0.0001 - - - - 0.3264
3.6735 09:43:08 0.0001 - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6736 09:42:42 0.0001 - 0.0001 - - - - 0.3264
3.6735 09:41:09 0.0001 - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6736 09:36:08 0.0001 - 0.0001 - - - - 0.3264
3.6735 09:35:16 - - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6735 09:35:16 0.0001 - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6736 09:33:09 0.0001 - 0.0001 - - - - 0.3264
3.6735 09:15:08 - - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6735 09:15:08 0.0004 0.01% - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6731 09:14:34 0.0005 0.01% 0.0004 0.01% 0.0005 0.01% 0.0005 0.3269
3.6736 09:12:09 0.0001 - 0.0001 - - - - 0.3264
3.6735 09:08:09 0.0004 0.01% - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6731 09:07:40 0.0004 0.01% 0.0004 0.01% 0.0005 0.01% 0.0005 0.3269
3.6735 09:02:10 0.0004 0.01% - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6731 09:01:16 - - 0.0004 0.01% 0.0005 0.01% 0.0005 0.3269
3.6731 09:01:12 0.0004 0.01% 0.0004 0.01% 0.0005 0.01% 0.0005 0.3269
3.6735 01:35:16 - - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6735 01:35:16 0.0001 - - - 0.0001 - 0.0001 0.3265
3.6736 01:33:08 - - 0.0001 - - - - 0.3264
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی