دلار / درهم امارات

USD/AED Ask
نرخ فعلی:: 3.6735 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.6735 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.6735 -

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار / درهم امارات در روز جاری

۰۹:۱۶:۰۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.6735 09:16:09 - - - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.6735 09:15:27 - - - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.6735 09:15:25 0.0001 - - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.6734 09:09:21 0.0003 0.01% 0.0001 - 0.0004 0.01% 0.0001 0.3266
3.6731 09:08:23 0.0004 0.01% 0.0004 0.01% 0.0001 - 0.0004 0.3269
3.6735 08:03:49 - - - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.6735 08:03:47 - - - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.6735 08:01:33 0.0004 0.01% - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.6731 07:58:17 0.0004 0.01% 0.0004 0.01% 0.0001 - 0.0004 0.3269
3.6735 03:31:23 0.0005 0.01% - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.673 03:30:28 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% - - 0.0005 0.327
3.6735 03:24:24 0.0005 0.01% - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.673 03:23:42 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% - - 0.0005 0.327
3.6735 02:41:24 0.0005 0.01% - - 0.0005 0.01% - 0.3265
3.673 02:39:25 - - 0.0005 0.01% - - 0.0005 0.327
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی