دلار / درهم امارات

USD/AED Ask
نرخ فعلی:: 3.6735 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.6735 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.6735 0
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۰۸:۰۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.6735 09:08:06 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 09:07:26 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 09:01:13 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 09:00:52 - - 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6732 09:00:48 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:57:08 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:56:23 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:50:07 - - - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6735 08:50:07 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:49:25 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:43:07 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:42:25 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:36:06 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:35:29 - - 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6732 08:35:29 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:29:06 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:28:24 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:22:06 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:21:25 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:15:06 - - - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6735 08:15:06 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:14:22 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:08:07 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:07:30 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 08:01:16 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 08:00:51 - - 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6732 08:00:48 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 07:57:06 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.01% - 0.3265
3.6732 07:56:23 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% - - 0.0003 0.3268
3.6735 07:50:07 - - - - 0.0003 0.01% - 0.3265
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی