UniRak

UniRak
نرخ فعلی:: 131.87 0
صندوق های سرمایه گذاری آلمان
نرخ فعلی: : 131.87 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 131.87 0
واحد پولی : یورو
کشور : آلمان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری آلمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
UniRak - 1.17 0.3600 18.53 4.94 13.45

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 132 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 132 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 131 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 127 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.87 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی