دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی

TWD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 0.5292 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5292 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5292 -
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

۱۳:۵۶:۲۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5292 13:56:24 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 13:43:32 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 13:35:38 - - - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5292 13:35:36 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 13:22:32 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 13:07:28 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 13:02:56 - - 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5327 13:02:54 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 12:42:29 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 12:03:16 - - 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5327 12:03:09 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 11:56:23 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 11:43:21 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 11:28:27 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 11:22:40 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 11:07:29 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 10:22:42 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 10:14:25 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 10:02:54 - - 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5327 10:02:52 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 09:49:30 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 09:43:32 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 09:21:32 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 09:02:37 - - 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5327 09:02:27 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 08:56:25 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 08:43:30 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
0.5292 08:35:33 - - - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5292 08:35:32 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.66% - 0.4708
0.5327 08:22:38 0.0035 0.66% 0.0035 0.66% - - 0.0035 0.4673
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی