دلار تایوان / روپیه اندونزی

TWD/IDR Ask
نرخ فعلی:: 481.5 1.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 481.5 1.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 481.5 1.04

واحد پولی : -

کشور : تایوان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی