دلار تایوان / فورینت مجارستان

TWD/HUF Ask
نرخ فعلی:: 11.3428 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.3428 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.3428 0.29
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار تایوان / فورینت مجارستان در روز جاری

۱۷:۲۳:۱۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11.3428 17:23:12 0.0039 0.03% 0.0324 0.29% 0.0378 0.33% 0.0333 0.3428
11.3389 17:03:58 - - 0.0285 0.25% 0.0339 0.30% 0.0294 0.3389
11.3389 17:03:55 0.0072 0.06% 0.0285 0.25% 0.0339 0.30% 0.0294 0.3389
11.3317 16:43:41 0.0104 0.09% 0.0213 0.19% 0.0267 0.24% 0.0222 0.3317
11.3421 16:23:00 0.0026 0.02% 0.0317 0.28% 0.0371 0.33% 0.0326 0.3421
11.3395 16:03:59 - - 0.0291 0.26% 0.0345 0.31% 0.03 0.3395
11.3395 16:03:59 0.0171 0.15% 0.0291 0.26% 0.0345 0.31% 0.03 0.3395
11.3224 15:44:00 0.0003 - 0.012 0.11% 0.0174 0.15% 0.0129 0.3224
11.3221 15:22:54 0.0115 0.10% 0.0117 0.10% 0.0171 0.15% 0.0126 0.3221
11.3336 15:03:43 - - 0.0232 0.21% 0.0286 0.25% 0.0241 0.3336
11.3336 15:03:43 0.0022 0.02% 0.0232 0.21% 0.0286 0.25% 0.0241 0.3336
11.3314 14:43:45 0.0017 0.02% 0.021 0.19% 0.0264 0.23% 0.0219 0.3314
11.3331 14:03:59 - - 0.0227 0.20% 0.0281 0.25% 0.0236 0.3331
11.3331 14:03:59 0.0018 0.02% 0.0227 0.20% 0.0281 0.25% 0.0236 0.3331
11.3313 13:43:50 0.0011 0.01% 0.0209 0.18% 0.0263 0.23% 0.0218 0.3313
11.3324 13:22:59 0.0042 0.04% 0.022 0.19% 0.0274 0.24% 0.0229 0.3324
11.3366 13:03:45 - - 0.0262 0.23% 0.0316 0.28% 0.0271 0.3366
11.3366 13:03:45 0.0047 0.04% 0.0262 0.23% 0.0316 0.28% 0.0271 0.3366
11.3413 12:23:11 0.0065 0.06% 0.0309 0.27% 0.0363 0.32% 0.0318 0.3413
11.3478 12:04:35 - - 0.0374 0.33% 0.0428 0.38% 0.0383 0.3478
11.3478 12:04:35 0.0001 - 0.0374 0.33% 0.0428 0.38% 0.0383 0.3478
11.3479 11:43:41 0.0153 0.13% 0.0375 0.33% 0.0429 0.38% 0.0384 0.3479
11.3632 11:23:00 0.0195 0.17% 0.0528 0.47% 0.0582 0.51% 0.0537 0.3632
11.3437 11:03:00 - - 0.0333 0.29% 0.0387 0.34% 0.0342 0.3437
11.3437 11:02:59 0.0035 0.03% 0.0333 0.29% 0.0387 0.34% 0.0342 0.3437
11.3472 10:43:38 0.0176 0.16% 0.0368 0.33% 0.0422 0.37% 0.0377 0.3472
11.3296 10:22:49 0.0007 0.01% 0.0192 0.17% 0.0246 0.22% 0.0201 0.3296
11.3303 10:04:00 - - 0.0199 0.18% 0.0253 0.22% 0.0208 0.3303
11.3303 10:03:59 0.0069 0.06% 0.0199 0.18% 0.0253 0.22% 0.0208 0.3303
11.3234 09:43:39 0.0059 0.05% 0.013 0.11% 0.0184 0.16% 0.0139 0.3234
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی