دلار تایوان / کرون دانمارک

TWD/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.2287 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2287 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2287 0.26
واحد پولی : -
کشور : تایوان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۴۴:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2287 01:44:27 0.0001 0.04% 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
0.2288 01:22:53 0.0005 0.22% 0.0007 0.31% 0.0007 0.31% 0.0005 -
0.2283 00:43:55 0.0001 0.04% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% - -
0.2282 23:43:58 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0001 -
0.2281 22:22:37 0.0001 0.04% - - - - 0.0002 -
0.2282 21:22:38 0.0002 0.09% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0001 -
0.2284 21:03:32 - - 0.0003 0.13% 0.0003 0.13% 0.0001 -
0.2284 21:03:29 0.0001 0.04% 0.0003 0.13% 0.0003 0.13% 0.0001 -
0.2283 20:43:30 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% - -
0.2285 20:22:49 0.0001 0.04% 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0002 -
0.2284 20:04:20 - - 0.0003 0.13% 0.0003 0.13% 0.0001 -
0.2284 20:04:17 0.0001 0.04% 0.0003 0.13% 0.0003 0.13% 0.0001 -
0.2285 19:03:20 - - 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0002 -
0.2285 19:03:16 0.0002 0.09% 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0002 -
0.2283 18:43:33 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% - -
0.2285 18:08:40 0.0002 0.09% 0.0004 0.18% 0.0004 0.18% 0.0002 -
0.2283 17:43:37 0.0004 0.18% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% - -
0.2287 17:22:45 0.0001 0.04% 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
0.2286 16:43:36 0.0001 0.04% 0.0005 0.22% 0.0005 0.22% 0.0003 -
0.2287 16:03:32 - - 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
0.2287 16:03:32 0.0001 0.04% 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
0.2288 14:22:40 0.0001 0.04% 0.0007 0.31% 0.0007 0.31% 0.0005 -
0.2287 14:08:31 0.0001 0.04% 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
0.2286 13:43:34 0.0001 0.04% 0.0005 0.22% 0.0005 0.22% 0.0003 -
0.2287 13:29:15 0.0001 0.04% 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
0.2288 13:02:49 0.0002 0.09% 0.0007 0.31% 0.0007 0.31% 0.0005 -
0.2286 12:29:24 0.0002 0.09% 0.0005 0.22% 0.0005 0.22% 0.0003 -
0.2288 11:22:39 0.0002 0.09% 0.0007 0.31% 0.0007 0.31% 0.0005 -
0.2286 11:08:32 0.0001 0.04% 0.0005 0.22% 0.0005 0.22% 0.0003 -
0.2287 10:03:43 - - 0.0006 0.26% 0.0006 0.26% 0.0004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی