Toyota Industries Corp

Toyota Industries Corp
نرخ فعلی:: 9,510 0.53
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: : 9,510 0.53
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9,510 0.53
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار سهام ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه Toyota Industries Corp

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
3-D Matrix 286 ۱۲:۳۴:۳۴ 10 3.62% 286 286 286 21 300 382
4Cs 443 ۳۰ مهر - - 444 443 0 9 445 498
A Dot 1,586 ۱۲:۳۴:۴۲ 67 4.22% 1,586 1,586 1,586 176 2,035 2,035
A-One Seimitsu 1,404 ۱۲:۳۴:۴۰ 1 0.07% 1,404 1,404 1,404 18 1,412 1,450
A&A Material Corp 979 ۱۰:۳۳:۲۸ 2 0.20% 979 979 979 4 977 1,029
A&D Co Ltd 1,013 ۱۲:۳۴:۳۲ 6 0.59% 1,013 1,013 1,013 - 1,039 1,087
A&T 1,807 ۱۶ اردیبهشت - - 1,807 1,807 0 - - -
Abalance 5,730 ۱۲:۳۴:۲۹ 50 0.88% 5,730 5,730 5,730 384 5,680 5,740
ABC-Mart Inc 5,470 ۱۲:۳۴:۲۲ 150 2.74% 5,470 5,460 5,460 571 5,740 6,330
ABHOTEL 1,224 ۱۲:۳۴:۳۳ 3 0.25% 1,224 1,224 1,224 76 1,269 1,400
Abist Co Ltd 2,840 ۱۲:۳۴:۳۶ 15 0.53% 2,840 2,840 2,840 34 2,871 3,065
Access 889 ۱۲:۳۴:۲۹ 3 0.34% 889 889 889 56 918 1,043
Access Group 920 ۶ مهر - - 920 920 0 - - 920
Accrete 1,949 ۱۲:۳۴:۳۶ 161 8.26% 1,949 1,949 1,949 124 2,226 2,226
Achilles Corp 1,348 ۱۴:۲۹:۲۹ 3 0.22% 1,348 1,346 1,346 20 1,356 1,378
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی