دینار تونس / پوند انگلیس

TND/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.2596 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2596 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2596 -

واحد پولی : -

کشور : تونس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دینار تونس / پوند انگلیس در روز جاری

۰۶:۰۱:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2596 06:01:17 0.0027 1.04% - - 0.0023 0.89% - -
0.2623 05:43:41 0.0001 0.04% 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2624 05:23:27 0.0028 1.08% 0.0028 1.08% 0.0005 0.19% 0.0028 -
0.2596 05:14:39 0.0027 1.04% - - 0.0023 0.89% - -
0.2623 05:03:14 - - 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2623 05:03:09 0.0027 1.04% 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2596 04:49:28 0.0027 1.04% - - 0.0023 0.89% - -
0.2623 04:43:51 0.0027 1.04% 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2596 03:56:41 0.0026 1% - - 0.0023 0.89% - -
0.2622 03:44:44 0.0026 1% 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2596 03:36:01 - - - - 0.0023 0.89% - -
0.2596 03:36:00 0.0026 1% - - 0.0023 0.89% - -
0.2622 03:23:56 0.0026 1% 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2596 03:07:42 0.0026 1% - - 0.0023 0.89% - -
0.2622 03:04:19 - - 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2622 03:04:12 0.0026 1% 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2596 02:42:45 0.0026 1% - - 0.0023 0.89% - -
0.2622 02:23:56 0.0008 0.31% 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2614 02:04:29 - - 0.0018 0.69% 0.0005 0.19% 0.0018 -
0.2614 02:04:27 0.0018 0.69% 0.0018 0.69% 0.0005 0.19% 0.0018 -
0.2596 01:56:40 0.0027 1.04% - - 0.0023 0.89% - -
0.2623 01:44:14 0.0027 1.04% 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2596 01:28:34 0.0027 1.04% - - 0.0023 0.89% - -
0.2623 01:23:31 0.0027 1.04% 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2596 01:07:40 0.0026 1% - - 0.0023 0.89% - -
0.2622 01:03:37 - - 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2622 01:03:36 0.0001 0.04% 0.0026 1% 0.0003 0.11% 0.0026 -
0.2623 00:43:59 0.0027 1.04% 0.0027 1.04% 0.0004 0.15% 0.0027 -
0.2596 00:35:49 - - - - 0.0023 0.89% - -
0.2596 00:35:46 0.0023 0.89% - - 0.0023 0.89% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی