دینار تونس / پوند انگلیس

TND/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.2586 0.43
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2586 0.43
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2586 0.43
واحد پولی : -
کشور : تونس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۰۶:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2586 11:06:23 - - 0.0011 0.43% 0.0001 0.04% 0.0011 -
0.2586 11:06:20 0.0001 0.04% 0.0011 0.43% 0.0001 0.04% 0.0011 -
0.2585 10:43:57 0.0002 0.08% 0.0012 0.46% 0.0002 0.08% 0.0012 -
0.2587 10:23:36 0.0013 0.50% 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.26 10:05:58 - - 0.0003 0.12% 0.0013 0.50% 0.0003 -
0.26 10:05:56 0.0001 0.04% 0.0003 0.12% 0.0013 0.50% 0.0003 -
0.2601 09:43:54 0.0014 0.54% 0.0004 0.15% 0.0014 0.54% 0.0004 -
0.2587 09:04:46 - - 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2587 09:04:46 0.0001 0.04% 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2586 08:43:49 0.0001 0.04% 0.0011 0.43% 0.0001 0.04% 0.0011 -
0.2587 06:22:41 0.0001 0.04% 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2588 06:04:17 - - 0.0009 0.35% 0.0001 0.04% 0.0009 -
0.2588 06:04:14 0.0013 0.50% 0.0009 0.35% 0.0001 0.04% 0.0009 -
0.2601 05:22:59 0.0014 0.54% 0.0004 0.15% 0.0014 0.54% 0.0004 -
0.2587 05:04:29 - - 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2587 05:04:27 0.0014 0.54% 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2601 04:43:34 0.0014 0.54% 0.0004 0.15% 0.0014 0.54% 0.0004 -
0.2587 04:04:18 - - 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2587 04:04:15 0.0001 0.04% 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2588 03:43:46 0.0013 0.50% 0.0009 0.35% 0.0001 0.04% 0.0009 -
0.2601 03:04:30 - - 0.0004 0.15% 0.0014 0.54% 0.0004 -
0.2601 03:04:23 0.0001 0.04% 0.0004 0.15% 0.0014 0.54% 0.0004 -
0.2602 02:06:21 - - 0.0005 0.19% 0.0015 0.58% 0.0005 -
0.2602 02:06:14 0.0015 0.58% 0.0005 0.19% 0.0015 0.58% 0.0005 -
0.2587 01:24:18 0.0001 0.04% 0.001 0.39% - - 0.001 -
0.2588 01:06:16 - - 0.0009 0.35% 0.0001 0.04% 0.0009 -
0.2588 01:06:15 0.0001 0.04% 0.0009 0.35% 0.0001 0.04% 0.0009 -
0.2587 00:45:32 - - 0.001 0.39% - - 0.001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی