بات تایلند / فرانک آفریقای غربی

THB/XOF Ask
نرخ فعلی:: 17.48 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.48 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.48 0
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۱ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بات تایلند / فرانک آفریقای غربی - 0.22 0.44 0.51 1.20 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.52
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی