خبر

بات تایلند / ریال عربستان

THB/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.1029 0.68
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1029 0.68

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1029 0.68

واحد پولی : -

کشور : تایلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی