بات تایلند / کرون چک

THB/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.668 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.668 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.668 0.15
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۱:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.668 05:21:57 0.0004 0.06% 0.001 0.15% 0.0006 0.09% 0.0175 0.332
0.6676 05:08:04 0.0006 0.09% 0.0014 0.21% 0.001 0.15% 0.0179 0.3324
0.6682 04:43:04 0.0006 0.09% 0.0008 0.12% 0.0004 0.06% 0.0173 0.3318
0.6688 04:07:53 0.0001 0.01% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0167 0.3312
0.6687 03:43:00 0.0005 0.07% 0.0003 0.04% 0.0001 0.01% 0.0168 0.3313
0.6692 03:21:58 0.0005 0.07% 0.0002 0.03% 0.0006 0.09% 0.0163 0.3308
0.6687 02:21:52 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0001 0.01% 0.0168 0.3313
0.6688 02:01:59 - - 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0167 0.3312
0.6688 02:01:59 0.0001 0.01% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0167 0.3312
0.6689 01:43:07 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0166 0.3311
0.6688 01:08:15 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0002 0.03% 0.0167 0.3312
0.6686 00:43:12 - - 0.0004 0.06% - - 0.0169 0.3314
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی