Thailand 14Y

Thailand 14Y
نرخ فعلی:: 1.894 0.26
تایلند
نرخ فعلی: : 1.894 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.894 0.26
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : تایلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۱:۳۴:۳۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Thailand 14Y 0.0050 0.0050 0.0910 0.4130 0.5240 1.1260

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.106
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.106
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.106
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.106
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.6%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی