Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA

Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA
نرخ فعلی:: 108.66 0
صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
نرخ فعلی: : 108.66 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 108.66 0
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA - 0.63 0.0400 0.5100 0.0500 1.83

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 109
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی