Sofina

Sofina
نرخ فعلی:: 403.2 -
بازار سهام بلژیک

نرخ فعلی: : 403.2 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 403.2 -

واحد پولی : -

کشور : بلژیک

شاخه : بازار سهام بلژیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Sofina

۱۲ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sofina - 5 8.20 60.80 132.20 228.40

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 401
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 400
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 374
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 375
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی