شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sociedad Minera el Brocal SAA

Sociedad Minera el Brocal SAA
نرخ فعلی 4.55 0
بازار سهام پرو
نرخ فعلی: 4.55 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 4.55 0
واحد پولی: -
کشور : پرو
شاخه: بازار سهام پرو
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۷ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sociedad Minera el Brocal SAA - - 0.14 0.02 0.03 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی