سکه بهار آزادی

Bahar Coin
نرخ فعلی:: 123,510,000 -
سکه / بازار معاملاتی

نرخ فعلی: : 123,510,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 123,510,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار معاملاتی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه بهار آزادی

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی - 480,000 7,520,000 16,230,000 13,510,000 87,510,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123,186,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 323,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 121,890,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,620,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,855,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,655,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 112,116,149 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,393,851 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی