سکه بهار آزادی

Bahar Coin
نرخ فعلی:: 111,010,000 2.8
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 111,010,000 2.8
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 111,010,000 2.8
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۰۱:۲۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی 3,020,000 6,990,000 6,020,000 1,991,000 3,010,000 73,500,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 104,951,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,059,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,838,636 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,171,364 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102,785,653 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,224,347 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 104,211,681 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,798,319 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی