سکه بهار آزادی

Bahar Coin
نرخ فعلی:: 103,009,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 103,009,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 103,009,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ دی

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه بهار آزادی - 12,970,000 14,471,000 1,009,000 54,709,000 88,469,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112,170,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,161,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 113,121,923 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,112,923 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118,080,267 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,071,267 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 116,836,174 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,827,174 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی