سکه بهار آزادی

Bahar Coin
نرخ فعلی:: 107,990,000 0.45
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 107,990,000 0.45
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 107,990,000 0.45
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی 112,110,000 ۱۹:۵۹:۵۶ 280,000 0.25% 113,520,000 111,780,000 112,690,000 4,725,000 115,180,000 115,180,000
نیم سکه 58,000,000 ۱۶:۰۵:۵۱ 500,000 0.86% 58,700,000 58,000,000 58,700,000 1,593,750 59,500,000 59,500,000
ربع سکه 37,200,000 ۱۶:۰۵:۱۶ 300,000 0.81% 37,600,000 37,200,000 37,600,000 1,322,083 38,000,000 38,000,000
سکه گرمی 23,000,000 ۱۶:۰۵:۱۶ 500,000 2.17% 23,530,000 23,000,000 23,530,000 424,565 23,500,000 23,500,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی