شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Schoellerbank Global Pension Fonds A

Schoellerbank Global Pension Fonds A
نرخ فعلی 8.33 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: 8.33 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 8.33 0
واحد پولی: یورو
کشور : اتریش
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

تاریخچه ۱۴ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8.33 8.33 8.33 8.33 0.04 0.48% 2020/08/04 1399/05/14
8.29 8.29 8.29 8.29 0.02 0.24% 2020/08/03 1399/05/13
8.31 8.31 8.31 8.31 0.03 0.36% 2020/07/31 1399/05/10
8.34 8.34 8.34 8.34 0.01 0.12% 2020/07/30 1399/05/9
8.35 8.35 8.35 8.35 0.04 0.48% 2020/07/29 1399/05/8
8.31 8.31 8.31 8.31 0.05 0.6% 2020/07/28 1399/05/7
8.36 8.36 8.36 8.36 0.06 0.72% 2020/07/27 1399/05/6
8.42 8.42 8.42 8.42 0.02 0.24% 2020/07/24 1399/05/3
8.40 8.40 8.40 8.40 0.03 0.36% 2020/07/23 1399/05/2
8.43 8.43 8.43 8.43 0.05 0.6% 2020/07/22 1399/05/1
8.38 8.38 8.38 8.38 0.01 0.12% 2020/07/21 1399/04/31
8.37 8.37 8.37 8.37 0.03 0.36% 2020/07/17 1399/04/27
8.34 8.34 8.34 8.34 0.05 0.6% 2020/07/16 1399/04/26
8.29 8.29 8.29 8.29 0.06 0.72% 2020/07/15 1399/04/25
8.35 8.35 8.35 8.35 0.03 0.36% 2020/07/14 1399/04/24
8.32 8.32 8.32 8.32 0.02 0.24% 2020/07/13 1399/04/23
8.30 8.30 8.30 8.30 0.02 0.24% 2020/07/10 1399/04/20
8.32 8.32 8.32 8.32 0.02 0.24% 2020/07/09 1399/04/19
8.34 8.34 8.34 8.34 0.03 0.36% 2020/07/08 1399/04/18
8.31 8.31 8.31 8.31 0.04 0.48% 2020/07/06 1399/04/16
8.27 8.27 8.27 8.27 0.01 0.12% 2020/07/03 1399/04/13
8.26 8.26 8.26 8.26 0.04 0.49% 2020/07/02 1399/04/12
8.22 8.22 8.22 8.22 0.04 0.49% 2020/07/01 1399/04/11
8.18 8.18 8.18 8.18 0.03 0.37% 2020/06/30 1399/04/10
8.21 8.21 8.21 8.21 0.02 0.24% 2020/06/29 1399/04/9
8.19 8.19 8.19 8.19 0.03 0.37% 2020/06/26 1399/04/6
8.22 8.22 8.22 8.22 0.03 0.36% 2020/06/25 1399/04/5
8.25 8.25 8.25 8.25 0.01 0.12% 2020/06/23 1399/04/3
8.26 8.26 8.26 8.26 0.02 0.24% 2020/06/22 1399/04/2
8.24 8.24 8.24 8.24 0.02 0.24% 2020/06/18 1399/03/29

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی