Satrix 40

Satrix 40
نرخ فعلی:: 5,884 3.96
صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی
نرخ فعلی: : 5,884 3.96
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,884 3.96
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸:۳۴:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Satrix 40 134 - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,780 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 104 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,780 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 104 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,780 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 104 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,780 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 104 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی