ریال عربستان / بولبوا پاناما

SAR/PAB Ask
نرخ فعلی:: 0.2718 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2718 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2718 0.04

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / بولبوا پاناما در روز جاری

۱۲:۲۴:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2718 12:24:57 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0001 -
0.2717 12:04:57 - - 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0002 -
0.2717 12:04:45 0.0001 0.04% 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0002 -
0.2718 11:04:33 - - 0.0001 0.04% - - 0.0001 -
0.2718 11:04:31 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0001 -
0.2717 10:44:35 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0002 -
0.2719 10:23:45 0.0001 0.04% - - 0.0001 0.04% - -
0.2718 03:04:34 - - 0.0001 0.04% - - 0.0001 -
0.2718 03:04:26 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0001 -
0.2719 02:23:44 0.0001 0.04% - - 0.0001 0.04% - -
0.2718 00:23:12 - - 0.0001 0.04% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی