لیر ترکیه (سنا/فروش)

Sana TRY Sell
نرخ فعلی:: 28,519 -
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 28,519 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 28,519 -
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی