لیر ترکیه سنا / فروش

Sana TRY Sell
نرخ فعلی:: 26,036 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 26,036 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 26,036 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی