لیر ترکیه سنا / فروش

Sana TRY Sell
نرخ فعلی:: 34,440 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 34,440 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 34,440 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر ترکیه سنا / فروش - 1,299 4,060 8,944 12,542 23,658

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,075 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,635 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,838 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,398 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,493 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,053 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,261 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,179 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی