روبل روسیه سنا / خرید

Sana RUB Buy
نرخ فعلی:: 2,500 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 2,500 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 2,500 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۳ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه سنا / خرید - 100 - 550 700 1,630

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,683 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 183 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,683 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 183 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,783 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 283 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,935 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 435 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی