روبل روسیه (سنا/خرید)

Sana RUB Buy
نرخ فعلی:: 3,823 2.33
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 3,823 2.33
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,823 2.33
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد روبل روسیه (سنا/خرید)

۰۸:۳۹:۲۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه (سنا/خرید) 87 173 205 873 623 1,823

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,682 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 141 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,704 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 119 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,577 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 246 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,373 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 450 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.34%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی