هزار وون کره سنا / خرید

Sana KRW Buy
نرخ فعلی:: 207,407 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 207,407 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 207,407 0
واحد پولی : ریال
کشور : کره جنوبی
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
هزار وون کره سنا / خرید - 52 13,427 27,407 107,407 160,836

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 207,218 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 189 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 203,305 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,102 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 201,982 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,425 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 201,982 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,425 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی