هزار وون کره سنا / خرید

Sana KRW Buy
نرخ فعلی:: 220,250 0.24
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 220,250 0.24
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 220,250 0.24
واحد پولی : ریال
کشور : کره جنوبی
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۲۴:۱۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
هزار وون کره سنا / خرید 534 3,943 3,200 40,250 120,250 147,110

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 223,014 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,764 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 225,560 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,310 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 217,418 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,832 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 212,060 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,190 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی